Betaling in Salon/praktijk

Als je verhinderd bent zeg de afspraak dan zo spoedig mogelijk af, want anders treden de regels in werking die je kunt vinden bij: Algemene voorwaarden Praktijk/salon. 

Er kan in de praktijk contant of met de pin worden betaald. Ook een tikkie of betaalverzoek is mogelijk wanneer deze in de praktijk direct word overgemaakt. 

 

Let op! bij Nagels in Lak kan er alleen met tikkie, betaalverzoek of contant betaald worden!!

Disclaimer praktijk/salon:

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website;

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s die u van Sigi's sport en lifestyle of Sigi's beautysalon bekijkt. Door de website van Sigi's sport en lifestyle of Sigi's beautysalon te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan mij te worden verzocht.